Historie

             

První hra vzdáleně podobná fotbalu byla známa už ve starověku ve 2. století př. n. l. a kořeny dnešní kopané nacházíme v Anglii v 16. století.

O začátku organizované tělovýchovy v Horní Lidči se dá mluvit po skončení 2. světové války od roku 1946, kdy v obci vznikly dvě tělovýchovné organizace Orel a Sokol, starající se o rozvoj tělesné zdatnosti a kultury. Sdružovaly zejména mládež pod vedením dobrovolných cvičitelů. V Sokole to byli F. Baklík a A. Filákovi a F. Fojtů-Trčálková. Cvičilo se hlavně v Lidovém domě, kde bylo v té době např. i kino. Orel byl tělovýchovnou jednotou především katolickou, působili v ní hlavně lidé  z řad tehdejších zemědělců spolu s rodinou pana řídícího Trávníčka. Používalo se zejména nářadí jako hrazda, bradla, kůň, koza, činky. Zajímavé je, že nářadí bylo pro obě jednoty společné. Jednou za rok oba spolky pořádaly veřejná cvičení za účasti vybraných "nářaďovců" především ze Vsetína. Orli mívali veřejná cvičení na bývalé "rozkazačce" , Sokoli na dnešní myslivecké chatě.

Po jejich víceméně nedobrovolném zániku v roce 1948 se začala výrazně projevovat aktivita nově vzniklé organizace Železničáři Horní Lideč. V objektu železničního nádraží vybudovali "nádražáci" sportovní klubovnu, kde se krůzným sportovním aktivitám denně scházeli lidé z celé vesnice - mládež odpoledne, dospělí po večerech. Hrál se hodně ping pong, šachy, oblíbený byl také volejbal na hřišti u vodárny pod nádražím. Na těchto základech pak vznikla v roce 1951 dnešní TJ Horní Lideč (do roku 1991 TJ Lokomotiva Horní Lideč) a začala tak především éra lidčanské kopané. Významným mezníkem v historii TJ bylo vybudování nového sportovního areálu vedle školy. Výstavba byla zahájena v roce 1970, slavnostní otevření proběhlo o šest let později, v červenci 1976. Areál od té doby prošel řadou renovování, v současné době areál obsahuje moderní travnaté hrište o rozměrech 100 x 69 metrů s umělým zavlažováním, atletickou dráhu s tartanovým povrchem o délce 400 metrů a některé sektory pro technické, hasičské a atletické disciplíny. k dispozici je rovněž travnaté tréninkové hřiště o rozměrech cca 50 x 50 metrů a také tréninková umělá tráva o rozměrů malé kopané. V roce 1980 přibyla tribuna pro 270 diváků včetně ozvučení a moderní šatny.

Fotbalový oddíl se do celostátní organizované kopané přihlásil poprvé v roce 1951 po vybudování vlastního "pořádného" hřiště. Pomáhala ho budovat formou dobrovolných brigád snad celá vesnice. Na louce v tzv. kolonii byly postaveny první dřevěné kabiny, za umývárny ale ještě dlouho složil nedaleký Lačnovský potok... Na tomto prvním fotbalovém hřišti se hrálo až do poloviny roku 1976 a zejména ve druhé polovině 60. let se zde odehrávala na tehdejší poměry obce výborná kopaná. První družstvo dospělých tvořili místní hráči, kteří do té doby aktivně hrávali za vedlejší SK Lidečko a několik fotbalistů z nedaleké Francovy Lhoty.

         

Do roku 1959 patřil klub pod okres Valašské Klobouky, po jeho zrušení v roce 1960 připadl pod okres Vsetín spadající do ostravské župy. V roce 1960 se stal vedoucím oddílu kopané a trenérem 1. mužstva Zdeněk Mikulenka, který tuto činnost vykonával nepřetržitě 16 let a i po té nadále pracoval v TJ v různých funkcích. V roli předsedů se vystřídali Ladislav Kunát, František Plšek st., Alois Pechal, Jiří Janošík, František Trochta a Emil Pechal. V současné době je ve funkci Josef Baloušek. Mužstvo hrálo nepřetržitě 12 let 1.A třídu na předních příčkách, nyní se pohybuje v 1.B třídě. TJ mělo 9 let i B mužstvo. Družstvo dorostenců a žáků hraje okresní přebory a soutěžě. Nesmíme také zapomenout na naše staré pány. V roce 2011 si Tělovýchovná jednota Horní Lideč připoměla 60. výročí jejího vzniku.